Strelnikova, M., Ivanova, R., Skrobotova, O., Polyakova, I., & Shelopugina, N. (2023). Development of inclusive tourism as a means of achieving sustainable development. Journal of Law and Sustainable Development, 11(1), e0273. https://doi.org/10.37497/sdgs.v11i1.273